Technology

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

16.11.2020, 13:59 0 komentarzy
Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji każdego dnia ma kontakt dużo osób i właśnie ten dzień ma o tym informować. Apelowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest pretekstem do tego, aby znaleźli wyjście z tego sporego problemu. Edukowanie, czy również przygotowywanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie akceptacji oraz zmniejszenie się terroru wobec osób dyskryminowanych, co według organizacji UNESCO jest doskonałą metodą przeciwdziałania różnym niedobrym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została zwołana poprzez częściej tworzące się zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, spotykają się właśnie te mniejszości, co zaobserwowano na przestrzeni kilku lat. Celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w odszukaniu głębszych motywów kiełkowania nietolerancji, ale też mają obwieszczać, jak groźne są przejawy nietolerancji dla osób krzywdzonych. Aby dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest akceptowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych, potrzebne są tego rodzaju czyny, które naprawdę okazują się pomocne w tym zakresie. Równie dobrze ma edukować, uczyć umiejętności wysłuchiwania, zrozumienia innych ludzi, a także uznania różnych kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób obchodzi się go w naszym kraju?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali zgodny apel, w którym okazują silne zrozumienie dla osób, które doświadczyły werbalnej i fizycznej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod generalnym manifestem wstawił się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie wyrażana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został podświetlony wyjątkowo most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz